JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trọng Sinh Chi Yêu Nghiệt Nhân Sinh

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Trọng sinh không đáng sợ, liền sợ trọng sinh yêu nghiệt hóa. Lâm Phong trọng sinh trở lại năm 1999, một năm này, mạng lưới cùng điện tử thương vụ vừa mới hưng khởi, Game Online dần dần tiến vào người chơi nhãn giới. Mà Lâm Phong trọng sinh nhân sinh, cầm từ lúc tạo hắn Du Hí Đế Quốc bắt đầu. 《 truyền kỳ 》 trong tay hắn trở thành chân chính truyền kỳ, 《 Plans vs Zombie 》 quét ngang nghỉ dưỡng Võng Du, thu mua 3DO, chiếm đoạt Blizzard, mạnh mua "KONAMI", để cho "Đệ Nhị Thế Giới" trở thành thế giới nóng nảy nhất trò chơi công ty. Lại đặt chân England Premier League, cùng Chelsey so giàu, cùng Man City so có tiền, chế tạo hoàn toàn mới 《 Quán Quân Giáo Phụ 》. Mà đây chỉ là Lâm Phong yêu nghiệt nhân sinh bắt đầu.
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 1
    Tuần 15
    Tháng 258
    loading