JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trọng Sinh Chi Bảo Tàng Thần Hào

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
Phẩu thuật xong Đào móc kỹ thuật nhà ai mạnh mẽ? Phúc Lâm Dược Thiện tìm Đường Tường!

Từ khi thu được một cái có thể đào lấy bảo tàng trò chơi sau, Đường Tường phát hiện mình hết thuốc chữa bước lên biến thành thần hào hành trình.

"Ta nhân sinh bên trong sai lầm lớn nhất chính là sáng lập những công ty này."

"Từ năm 2008 đến hiện tại, ta xưa nay không cầm qua một tháng tiền lương."

"Ta người này đối với tiền không có hứng thú."

—— Đường Tường đối mặt với Alibaba người sáng lập Mã tổng, nói như vậy.

"Ồ? Ta hình như đoạt hắn lời kịch. . ."
    Đề Cử 0
    Tuần 14
    Tháng 14
    loading