JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trở Lại Minh Triều Đương Bạo Quân

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
Trẫm vì thiên tử, chính là thụ mệnh vu thiên, nắm nắm càn khôn, phấn Thái tổ sau khi liệt, xách Thiên Tử Kiếm, dẹp yên không phù hợp quy tắc. Hiểu dụ Bát Hoang Lục Hợp: Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, man di phiên bang, đều là Hán thần thiếp.
    Đề Cử 0
    Tuần 50
    Tháng 50
    loading