JavaScript is off. Please enable to view full site.

Triệu Hoán Chư Thiên Phản Phái Hệ Thống

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
Cá ướp muối mười sáu năm Chu Ngọc Thọ, một buổi sáng hệ thống gia thân, nắm giữ triệu hoán chư thiên nhân vật phản diện cho mình sử dụng năng lực.

Bên trong Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, Triệu Vô Cực;

Tần Thời Minh Nguyệt, Vệ Trang;

Trung Hoa Anh Hùng, Vô Địch;

Phong Vân, Đế Thích Thiên;

...

Trong khoảng thời gian ngắn, cửu châu đại địa, phong khởi vân dũng, chư thiên giáng lâm, cuộc đời thăng trầm.
loading