JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tống Mạn Tà Ác OnePiece

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
31/1 ra chương /khg
Tà ác , hậu cung , bla bla
Aiten là một cái, vừa ra trận liền nhìn chằm chằm Gorosei vị trí quyền lực khống, cộng thêm tiền tài khống cùng mỹ nữ khống cường đại nam nhân!

Tóm lại, đây là một cái giơ cao Hải quân chính nghĩa đại kỳ, không ngừng cho mình vớt chỗ tốt, vớt nữ nhân tà ác Hải quân cố sự!

"Sách đã 150 vạn, One Piece phần, Hokage phần đã kết thúc, Pokemon đã mở phần, mỗi một phần đều có thể đơn độc nhìn, như có không hợp ý văn chương có thể trực tiếp nhảy qua."
    Đề Cử 1
    Tuần 20
    Tháng 771
    loading