JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
Đã có 87 người đánh giá / Đề Cử
xuyên việt thành vi bị biếm hoàng tử, sở hạnh lão thiên một hữu nhượng Tần Quân tuyệt vọng, kích hoạt Thần Thoại Hệ Thống!

Thần thoại trung nhất thiết giác sắc đô khả dĩ bị triệu hoán!

Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhất Côn chấn sơn hà!

Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, Thấy rõ thế giới!

Như Lai Phật Tổ Chưởng Trung Phật Quốc, vô nhân năng đào!

Họa quốc ương dân Tô Đát Kỷ, Tu Hoa bế nguyệt Hằng Nga Tiên Tử, hỏa bạo Thiết Phiến Công Chúa, Tam Thánh Mẫu. . .

Tại giá Thần Ma Thế Giới, thế yếu tố mạnh nhất Thần Hoàng!
Mới nhất
1 năm trước
    Đề Cử 87
    Tuần 19590
    Tháng 69604
    loading