JavaScript is off. Please enable to view full site.

Toàn Nhân Viên Đều Là Ác Nhân!

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
Thi Ân nàng phụ thân lưu cho của nàng di sản là một tòacùng một đám nhân vật phản diện.

lý giải một chút, ngươi thích nhân vật phản diện ta đều có.

Tiểu tổ tông Hiệu trưởng Thi Ân: Ngài tốt; số một nhân vật phản diện tại tuyến, xin hỏi ngài cần gì nghiệp vụ?

Hộ khách: Có hắc hóa kinh dị bệnh kiều hình nhân vật phản diện sao? Ta nhu cầu cấp bách một cái nhân vật phản diện tiểu tổ tông thay ta mở ra ngược giây sát toàn trường!

Hiệu trưởng Thi Ân: Tốt, lập tức vì ngài tiến hành nghiệp vụ, nhớ cho số một nhân vật phản diện khen ngợi nga, không thì giết ngài ơ.
Mới nhất
3 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 60
    Tháng 60
    loading