JavaScript is off. Please enable to view full site.

Toàn Dân Đại Xuyên Việt

90 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Huyền Ảo
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 958,253
Lượt xem: 19,597
Nghe từ đầu
Đề Cử Toàn Dân Đại Xuyên Việt
Đã có 3 người đánh giá / Đề Cử

Thời gian trải qua dài dòng biến thiên, ba mươi thế kỷ người địa cầu tương đương hoài niệm kia vô cùng tốt đẹp hai mươi mốt thế kỷ.

Tại kia cái niên đại, muốn làm quan không cần có được quân đạo sát quyền thập cấp giấy chứng nhận.

Tại kia cái niên đại, trở thành công chức không cần dùng thiên ma thần công oanh bại chứa nhiều đối thủ cạnh sính thượng đồi.

Tại kia cái niên đại, công viên hái đóa hoa không cần trước cùng Tinh Linh tộc bực này nhiệt tình yêu thương bảo vệ môi trường đến bạo chủng tộc chiến cái thống khoái.

Tại kia cái niên đại, trên chín tầng trời còn không có thiên đình, sẽ không bởi vì tùy chỗ loạn phun đờm loại này việc nhỏ đã bị thiên đế lấy coi rẻ thiên quy chi tội, phái ra một chích tên là mười vạn thiên binh, một chích tên là mười vạn thiên tướng biến thái bắp thịt huynh quý tha đi địa phủ trung chỗ lấy lang nha bổng bạo cúc chi hình.

Lấy xuyên việt tên, ta muốn đem hai mươi mốt địa cầu văn minh cải tạo thành năng lượng cao văn minh, trọng sinh trở về nhân vật chính như thế nói, từ nay về sau sau, địa cầu vận mệnh đã bị mỗ cái phía sau màn độc thủ, che dấu đại BOOS đùa bỡn cho cổ chưởng trong lúc đó.

    Đề Cử 3
    Tuần 381
    Tháng 112
    loading