JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tố Nữ Kinh

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử

TỐ NỮ KINH Toàn tập (Nguyên bản đúng gốc)

Nhật Bản Tính Y học viện nghiên cứu xã trân tàng

Hoàng Hán Y học gia Đan Ba Khang Lại cung trứ


Hoàng Đế hỏi Tố Nữ: "Ta khí suy nhược không hòa, trong tâm không vui, thân thường sợ nguy, nên sẽ như thế nào?".

Tố Nữ nói: "Người ta nói chung sở dĩ suy vi, đều do đường giao tiếp âm dương gây hại. Nữ mà thắng nam, do thủy thắng hỏa, biết làm cái việc đó như phá nồi vạc có thể trộn đều ngũ vị, lấy làm cái thìa múc nước nấu, có thể biết con đường âm dương, lấy làm thành năm thứ vui, nếu không biết cái đó, thì thân mệnh sẽ yểu (chết non), vui sướng sao được? Khá chẳng nên cẩn thận lắm sao!".

    Đề Cử 0
    Tuần 166
    Tháng 94
    loading