JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tô Công Công, Công Công Tô!

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Tô Công Công, Công Công Tô!
Đã có 14 người đánh giá / Đề Cử
Từng Tống Huệ Minh, nằm mơ đều ở đây sợ hãi Tô Cẩn, e sợ cho hắn ỷ thế hiếp người, bức nàng "Đối thực."

Thẳng đến Tô công công chết, mới biết được đây là một hồi "Hiểu lầm."

Trùng sinh trở về, hổ thẹn không thôi nàng quyết định hảo hảo báo ân, nhưng là ——

Cái gì? Tô công công ngươi không phải quân tử sao? Ta đem ngươi làm ân nhân, ngươi lại là thật sự muốn tán tỉnh ta?

Tô công công: Ta, ta ta không phải! Ta không có! Ngươi nhưng đừng nói bừa a!

Sau, ân. . . Thật thơm!
Mới nhất
10 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 83
    Tháng 103
    loading