JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tinh Vũ Thần Quyết

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Tinh Vũ Thần Quyết
Đã có 3 người đánh giá / Đề Cử

Thế giới các nơi, đứng sừng sững lấy mười hai toà Thông Thiên Thần Tháp, truyền thuyết cái này mười hai toà thông đạo Thần Tháp thông hướng trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi Lộ.

Nhưng là Thông Thiên Thần Tháp cao không thể chạm, mãi mãi không kết thúc.

Thượng Cổ Truyền Thừa, từng có trăm ngàn loại võ đạo, nhưng là thương hải tang điền, cũng chỉ có ba loại...

Mới nhất
2 năm trước
    Đề Cử 3
    Tuần 45
    Tháng 1762
    loading