JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tinh Tế Ma Pháp Thời Đại

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Mười năm trước, vẫn tinh buông xuống, đưa tới phong thú bạo động, người tử thương vô số, Mạc Á cha mẹ đều chết ở đây, Phong Diệp bá tước đứng ra, cuối cùng nửa năm, ngăn cản bạo động, được phong bá tước, sau tìm kiếm thu dưỡng con của cố nhân Mạc Á, mười mà năm sau vẫn tinh lại đến, lại mang đến không giống nhau chân tướng.
    Đề Cử 0
    Tuần 14
    Tháng 14
    loading