JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tinh Lâm Chư Thiên- 星临诸天

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 2 người đánh giá / Đề Cử

Bằng vào đến từ tinh hải chỗ sâu chiến hạm thần bí, có được vượt qua thời không năng lực bình thường nhân vật chính, cẩn thận chặt chẽ, yên lặng kinh doanh, tạo dựng lên vượt ngang hiện thế cùng chư thiên đế quốc to lớn.

Mới nhất
1 ngày trước
    Đề Cử 2
    Tuần 124
    Tháng 707
    loading