JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tinh Không Chi Chủ- 星空之主

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử

Tân Viêm Hoàng lịch tám trăm năm, thế giới sớm đã cáo biệt cổ tu thực thời đại, đi vào hiện đại.

Trao đổi chung thắng, đã cạnh tranh lại hợp tác là trước mắt thời đại chủ lưu.

Không biết đạo lý, vô tận Tinh Không là sở hữu tu sĩ cộng đồng hoàn toàn mới hành trình.

Một chiếc tiên tiến trình độ siêu việt thời đại, rồi lại lai lịch thần bí Bỉ Ngạn Thần Chu, chở thiếu niên Thẩm Kiện chạy nhanh hướng vũ trụ Đại Hải hàng thời đại.

Thời đại mới tu chân, tương lai tại Tinh Không, theo gió vượt sóng sẽ có lúc, thẳng treo thuyền mây tế Tinh Hải.

Mới nhất
11 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 324
    Tháng 433
    loading