JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tinh Dạ Vũ Thần

Tinh Dạ Vũ Thần

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Huyền Ảo

Chấm điểm
Đánh giá: 4.5/5 của 7 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Cửu tinh Tông Môn Tinh Dạ Thần Tông mạnh nhất hộ pháp Ninh Phong bị đồng môn hãm hại, trùng sinh tại Tử Tiêu môn một cái luyện đan học đồ trên người.

Vì báo thù!

Hắn quật khởi mạnh mẽ, chiến hết thiên chi kiêu tử, đồ ngược đầy trời thần phật, vạn tộc kính ngưỡng, cùng trời ngang tên.

Hắn là truyền thuyết, là cái này thời đại mạnh nhất võ thần

Tinh Dạ Vũ Thần Chương