JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tinh Dạ Vũ Thần

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử

Cửu tinh Tông Môn Tinh Dạ Thần Tông mạnh nhất hộ pháp Ninh Phong bị đồng môn hãm hại, trùng sinh tại Tử Tiêu môn một cái luyện đan học đồ trên người.

Vì báo thù!

Hắn quật khởi mạnh mẽ, chiến hết thiên chi kiêu tử, đồ ngược đầy trời thần phật, vạn tộc kính ngưỡng, cùng trời ngang tên.

Hắn là truyền thuyết, là cái này thời đại mạnh nhất võ thần

Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 113
    Tháng 113
    loading