JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tiểu Phu Tiểu Thê Tiểu Tiên Nhân

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
"Lão bà, vẫn là ngươi lợi hại, rốt cuộc dùng mười ngày say đem sư phụ rót đổ!"

"Ân, nơi này mười ngày, tương đương thế gian trăm năm, lão công, chúng ta xuống núi đi!"

"Lão bà, sư phụ đã biết, có thể hay không giết chúng ta?"

"Yên tâm đi, lão công, chỉ cần chúng ta hoàn thành sư phụ lớn nhất tâm nguyện, sư phụ chẳng những không giết chúng ta, còn sẽ khen thưởng chúng ta!"

"Chính là... Hoàn thành sư phụ lớn nhất tâm nguyện, quá khó khăn a, đừng quên, chúng ta mới hơn mười tuổi!"

"Ta có biện pháp, đem sư phụ chí bảo âm dương đỉnh trộm đi, không tin không chiếm được trăm yêu đan!"

Tác giả tự định nghĩa nhãn

Kiên nghị, vô địch văn, long
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 45
    Tháng 45
    loading