JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tiểu Người Câm

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 14 người đánh giá / Đề Cử
Thẩm Tự tại sơn dã nhặt được cái tiểu người câm mang về cung, từ nay về sau hơn mấy cái đặc thù ham mê:

Ăn tiểu người câm ăn cơm, hống (bồi) tiểu người câm ngủ, thuận tiện còn dành một khối ruộng đất cho tiểu người câm trồng rau ngoạn nhi. . .

Làm người bên ngoài đều cho rằng tiểu người câm sẽ không nói chuyện dễ khi dễ thì nàng trước mặt mọi người, bắt được Thẩm Tự tay áo, ngửa đầu nói: "Đau."

Thẩm Tự cúi người, tiếng nói nhu hòa, mi mục trầm tĩnh: "Nơi nào đau?"

"Tay đau."

Trong mắt hắn chợt lóe một mảnh hung ác nham hiểm: "Ai làm?"

Tiểu người câm nâng tay nhất chỉ, từ nay về sau lại không ai dám khi dễ nàng.

Ngọt sủng 1v1, song c
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 65
    Tháng 84
    loading