JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tiểu Đồng Học

Thể loại:
Tình trạng:
Complete
Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề cử
Trì Diệp thích nhất gọi Dịch Thuần là tiểu đồng học, "Dịch Thuần tiểu đồng học. . . Dịch Thuần tiểu đồng học. . ."

Vừa gọi chính là ba năm.

Tốt nghiệp ngày đó, Dịch Thuần rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Nơi nào tiểu?"

Tình hữu độc chung chuyên tâm nhân sinh ngọt văn sân trường
    Đề Cử 0
    Tuần 0
    Tháng 0
    loading