JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tiêu Dao Hoàng Đế Đánh Giang Sơn

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
Trấn nhỏ bình thường thiếu niên bước vào kinh thành , làm tiêu dao nhất hoàng đế , cưới đẹp nhất hoàng hậu

giới thiệu của tác chỉ có vậy, nhưng tóm tắt sau khi đọc hơn 800 chương thì main chịu khổ khá nhiều lúc đầu và được thằng cha khá bao che, truyện hiện tại thì mới ăn 6 nữ ( 4 nữ chính, 2 con động phòng nha hoàn ) cũng không tính hậu cung lắm nhỉ ... :3
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 19
    Tháng 221
    loading