JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
“Đây không phải màn hình khởi động Windows XP chứ!? Thời đại nào rồi cái hệ thống này còn chạy Windows XP?” - Chính Nam nghi hoặc nhìn giao diện “quen thuộc trước mặt mình.


2 chương/ngày vào buổi sáng, nếu được buff sẽ bạo.
Cầu buff!
Mới nhất
3 ngày trước
loading