JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tiền Vàng Là Công Lý

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
➼ Trên kiếm, là ma pháp. Trên ma pháp, là quyền lực. Trên quyền lực , là lợi ích. Lợi ích biểu tượng, thì là tiền tài. Mang theo bí mật của mình cùng 100 đồng tiền vàng, Airos đi vào đế quốc thị trấn nhỏ nơi biên giới, hắn đem tới nơi này tay trắng khởi gia, thành lập thuộc về mình nhà mạo hiểm công hội. Cũng dùng cái này thành lập kinh tế của mình Đế Quốc..☠
P/s﹏✍


☠ Tình trạng: hoàn thành ⋆
☠ Phân loại: nữ giả nam trang ⋆
☠ Lịch ra: ?? chương ( hên xui) ⋆
++++++++++++++++++++++++++
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng ? chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng ?? chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 142
    Tháng 142
    loading