JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tiên Tôn Chơi Hack

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
Thiên tư quá tốt, không thể tu luyện? Quá đẹp trai, không có nữ nhân duyên? Rõ ràng là đệ tử, lại hưởng thụ lấy trưởng lão đãi ngộ? Phú khả địch quốc, lại vì tài lực bôn ba, làm tiểu bạch kiểm? Làm Lâm Lang bước lên tu tiên đường đi, sẽ tại lật lên bao lớn sóng lớn? Thế như chẻ tre, hay là nửa bước khó đi?
    Đề Cử 0
    Tuần 360
    Tháng 1318
    loading