JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tiên Kiếm Chi Xuyên Việt Tiêu Diêu

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 4 người đánh giá / Đề Cử

(cấp A ký kết tác phẩm: Tiên Kiếm Chi Xuyên Việt Tiêu Diêu ) "Hư vô thân thể" "Hư vô chúa tể" mà lại xem Lăng Thiên làm sao ở mỗi cái vị diện qua lại, chinh phục chư thiên vạn giới, đúc ra mạnh nhất thiên giới, chế tạo mạnh nhất trong lịch sử hậu cung (Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Phương Thanh Tuyết, Ngoan Nhân đại đế, Tuyết Nữ, Thiểu Ti Mệnh, Tịch Dao, Tuyết Kiến, Tử Huyên, Linh Nhi, Nữ Oa, Hậu Thổ, Tam Tiêu ···) mở ra vị diện chiến tranh, thành tựu vô thượng chúa tể!

Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 4
    Tuần 77
    Tháng 3127
    loading