JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tiên Giới Bại Gia Tử

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
Nào đó Thần Tướng: "Là hắn, ta nhận thua!"

Nào đó Yêu Đế: "Cùng hắn đánh? Bản đế còn muốn sống thêm mấy ngày!"

Nào đó Ma Tôn: "Đừng khách khí, bản tôn đem vị trí này tặng cho ngươi!"

Nào đó ngự tỷ: "Ngươi dạy ta luyện kiếm, ta để ngươi thượng thiên!"

Nào đó la lỵ: "Chờ ta lại lớn lên chút, ngươi liền cưới ta!"

Công chúa nào đó: "Nương, ta không phải hắn không gả!"

Nào đó Tiên Tôn: "Chúng tiên đều không độ hóa được thiên hạ, dựa vào hắn đi độ!"

Lâm Phàm: "Nhưng ta lại chỉ muốn bại gia a..."

PS: Không phải sáo lộ văn, làm ơn tất nhìn, thoải mái đến không lời nào để nói, vô hạn đổi mới bên trong, cầu cất giữ đề cử!

Vô não tiểu Bạch văn, không phải vui chớ phun!
⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝

⚝ Truyện bao hay, không cười đóng tab!
⚝ Bại gia tử hệ thống!!!!! ( Đọc là hiểu )

⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝ ⚝
Cầu đề cử
Mới nhất
2 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 239
    Tháng 52
    loading