JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Tiên Đế trở về

Tiên Đế trở về

Trạng thái
Complete
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Chấm điểm
Đánh giá: 4.8/5 của 13 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Ba năm trước đây, vân thanh nham từ Phàm Nhân Giới ngoài ý muốn rơi vào Tiên giới. Ba ngàn năm sau, hắn trở thành quát tháo Tiên giới vân đế. Phá vỡ hư không, trở lại Phàm Nhân Giới vân thanh nham phát hiện nơi này thời gian chỉ qua ba năm.đã từng, ta không có thực lực bảo hộ âu yếm người, hiện giờ, ta muốn toàn bộ thế giới phủ phục ở ta dưới chân.