JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tiên Đạo Trường Thanh

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
Một người phàm bình thường, trùng sinh đi tới thần bí khó lường tu tiên thế giới, trở thành một cái tiểu gia tộc tu sĩ.

Trưởng bối tha thiết hi vọng, gia tộc bước đi liên tục khó khăn. Đối mặt đủ loại bất lợi cục diện, Trương Chí Huyền từng bước một phấn đấu giãy dụa, đi ngược dòng nước, đem mình gia tộc phát triển lớn mạnh, viết hắn như mộng như điện, ầm ầm sóng dậy một đời.
Mới nhất
11 giờ trước
    Đề Cử 0
    Tuần 901
    Tháng 1056
    loading