JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tiên Đạo Luân Hồi Kiếp

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Đại thế giới, đạo quỷ yêu ma, cường giả như vân, tông môn như sao.

Thần thông bí thuật, vạn pháp quy tông, cấm chế tuyệt trận, pháp bảo hoành hành.

Thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, cầu tiên vấn đạo, chỉ vì trường sinh.

Vạn tộc cùng tồn tại, tiên vũ tranh đấu, giới san sát, chỉ có phi thăng.

. . .

Một tên thiên tài sinh vật nhà khoa học ở một lần động vật linh hồn lấy ra thí nghiệm trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sau khi tỉnh lại phát hiện mình xuất hiện ở một cái Tu Chân thế giới. . .

Đỗ Phàm: "Sinh ở luân hồi, chỉ có tu tiên."

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Truyện có cái hay cái dở, a e nào thấy thích hợp thì đọc, còn không thì cũng có vô số truyện đọc khác trong web để mọi người chọn. Xin hãy lẳng lặng như một mỹ nam tử ... Thanks !

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

http://truyenaudiocv.com/truyen-dang-boi/21028/
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 1
    Tuần 190
    Tháng 617
    loading