JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 9 người đánh giá / Đề cử
Thể Loại: đam mỹ, trọng sinh, mạt thế, tang thi, cường công cường thụ, tang thi thụ, HE

Nhân vật chính chỉ là một học sinh thông minh tuy vậy cuộc sống của hắn lại giản dị bình thường như mọi người, bạn sẽ làm gì nếu sau một lần ngủ dậy, cuộc sống thay đổi đến nghiêng trời đảo đất: bản thân bị nhân loại đuổi giết, cha mẹ lại bị bắt đem đến phòng thí nghiệm, bản thân sau đó cũng lọt vào bẫy, sống cuộc sống như địa ngục?

Đây là câu chuyện nói về hành trình của tang thi vương sau một lần tự bạo trọng sinh về thời điểm trước khi mạt thế xảy ra, chuẩn bị hoàn hảo kế hoạch [Sinh Tồn Trong Mạt Thế Lần 2] của mình. Đây cũng là câu chuyện về một tiểu công trên con đường cứu vớt tiểu thụ khỏi hắc hóa, giúp đỡ đến giúp luôn việc giường chiếu
Mới nhất
6 ngày trước
loading