JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thương Huyền Kiếm Chủ

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Một kiếm đoạn Vạn Cổ, một kiếm tru Thần Ma.

Mặc cho ngươi có thông thiên chi lực, ta chỉ cần một kiếm.

Tru Thiên Kiếm ra, ai dám tranh phong.
Mới nhất
15 giờ trước
    Đề Cử 0
    Tuần 482
    Tháng 482
    loading