JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Muội muội muôn năm

Muội muội muôn năm

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Đồng Nhân

Chấm điểm
Đánh giá: 4/5 của 5 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

muội muội là cái gì ?

Muội muội là vĩ đại!

Muội muội chính là tất cả!

Muội muội chính là muội muội!

Muội muội muôn năm! Để cho ta các loại muội khống vì thân ái muội muội tiễn pháo hoa! ! ! !

Muội khống muôn năm! Muội khống muôn năm! Các ngươi tất cả, đều là bàng môn tà đạo! ! !

( đây là một cái ngự tỷ khống ở hệ thống bức bách, bị ép trở thành muội khống cố sự )


Muội khống Nakiri Erina và Nakiri Alice.

Erina ảnh bìa cùng link này
http://goo.gl/DQMFYx

Alice link dưới.
https://goo.gl/UFr7Fs


25 bắt đầu đăng chương. ✓∕√๖ۣۜYurisa父 xuất phầm. Thuần anime.