JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thôn Phệ Chư Thiên

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử
Một chưởng đoạn sơn hải, một quyền phá nhật nguyệt.

Một cái chớp mắt quấy long trời lở đất, phất tay sụp đổ cả vòm trời.

Thần Ma cùng tỉnh, thiên kiêu tranh phong.

Vô số người vì cầu trường sinh bất tử, bước vào con đường tu luyện, dù cửu tử mà không hối hận.

Thiếu niên Diệp Hiên, quật khởi tại bé nhỏ, từ Thần Châu đại địa đi ra, chân đạp vô số thiên kiêu, hoành tảo bát hoang lục hợp.

Vô tận Thương Hải chiến Bát Tí Ma Long, chư tiên chi quốc tru vạn tiên chi chủ.

Ngàn tỉ Thần Ma phục tùng.

Thiên địa vạn linh cộng tôn.

Cửu thiên thập địa, ai dám tranh phong?

Chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn.

(Đã có ngàn vạn tự thần tác Thái Cổ Long Tượng Quyết, sách mới tuyệt đối đặc sắc, hoan nghênh đại gia phẩm đọc)

- Cảnh giới: Mệnh Đồ, Mệnh Sĩ, Mệnh Sư, Đại Mệnh Sư....

Vượng Tử Lão Man Đầu sách mới, cùng tác: Thái Cổ Long Tượng Quyết.
    Đề Cử 0
    Tuần 252
    Tháng 716
    loading