JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thốn Mang

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Thốn Mang
Đã có 2 người đánh giá / Đề Cử
Thốn Mang

- Dù gây ra cơn sốt không lớn bằng Bàn Long, nhưng tác phẩm cũng để lại một ấn tượng cho đọc giả. Đây là một tác phẩm của tác giả Ngã Cật Cây Hồng Thị (Lão Cà Chua) nói về võ thuật mang hơi hương đô thị, với tình tiết hấp dẫn cũng sẽ làm cho đọc giả ngây ngất...

- Tags: thon mang full prc, truyen kiem hiep
Mới nhất
2 năm trước
    Đề Cử 2
    Tuần 167
    Tháng 75
    loading