JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Thời Gian Trục Giám Lý Hội

Thời Gian Trục Giám Lý Hội

Trạng thái
Complete
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Đam Mỹ

Chấm điểm
Đánh giá: 4.2/5 của 5 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

[ĐÃ XONG NAME]

Ở trên thế giới này, mỗi ngày đều có tội án phát sinh. Có có thể biết, thì có không biết. Có đền tội, thì có thoát đi lưới pháp luật.

Chỉ có thời gian biết, không cũng biết kẻ thoát tội ẩn giấu ở nơi nào.

Có như vậy một đám người, bọn họ biến mất ở lòng đất, yên lặng mà chú ý mỗi một phút, mỗi một giây. Thời gian vì bọn họ mở ra một cánh cửa, trở về quá khứ, điều tra rõ chân tướng. Để “Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt” trở thành treo ở kẻ thoát tội trên đầu một cái lưỡi dao sắc. bén

Nhân tính, đạo đức, lương tâm, thậm chí còn thất tình lục dục, cũng có thể trở thành động cơ phạm tội.

Ôn Húc một mực không hiểu, làm sao mới có thể làm được công bằng đối đãi người bị hại cùng người phạm tội.

Hoa Hâm ôm mèo, nói cho hắn: Chân tướng cùng công bằng là hai chuyện khác nhau.

Ôn Húc không hiểu. Cho đến có một ngày, hắn phải ở chân tướng cùng công bằng giữa lựa chọn một cái...

《 Thời Gian Trục Giám Lý Hội quản lý chương trình 》

1. Điều tra viên có quyền trở lại quá khứ thời gian.

2. Điều tra viên không có quyền đụng chạm quá khứ thời gian.

3. Điều tra viên có quyền ở hiện tại thời gian công bố căn cứ vào quá khứ kết quả điều tra sự kiện chân tướng.

4. Điều tra viên không có quyền trong quá khứ thời gian sửa đổi bất kỳ sự kiện lấy hoàn thành điều tra nhiệm vụ.

5. Điều tra viên cả đời bị giới hạn thời gian trục giam để ý tới.

Thời Gian Trục Giám Lý Hội Chương

1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước
1 tuần trước