JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Thỉnh Khiếu Ngã Chiến Thần

Thỉnh Khiếu Ngã Chiến Thần

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Dị NăngNữ Hiệp

Chấm điểm
Đánh giá: 4.2/5 của 13 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Chuyện quan trọng nói ba lần:

Bổn văn vô CP!

Đây là một thiên não động mở rộng ra văn.

Đương một cái khác ở vào nguyên thủy rừng mưa thế giới không gian tiết điểm cùng chúng ta sinh tồn không gian tiết điểm trọng điệp, mở ra hai cái thế giới gian thông đạo.

Đến từ một thế giới khác thực vật ở ngắn ngủn mấy ngày lan tràn mở ra, thành thị luân hãm.

Sau đó không lâu, thực thảo, thực hủ, đại hình ăn thịt các con vật sôi nổi lên sân khấu.