JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thỉnh Khiếu Ngã Chiến Thần

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
Chuyện quan trọng nói ba lần:

Bổn văn vô CP!

Đây là một thiên não động mở rộng ra văn.

Đương một cái khác ở vào nguyên thủy rừng mưa thế giới không gian tiết điểm cùng chúng ta sinh tồn không gian tiết điểm trọng điệp, mở ra hai cái thế giới gian thông đạo.

Đến từ một thế giới khác thực vật ở ngắn ngủn mấy ngày lan tràn mở ra, thành thị luân hãm.

Sau đó không lâu, thực thảo, thực hủ, đại hình ăn thịt các con vật sôi nổi lên sân khấu.
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 97
    Tháng 97
    loading