audiobook convert

Thiên Kiếm Đồ Đằng

Thiên Kiếm Đồ Đằng

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Danh mục
Kiếm HiệpHuyền Ảo
Tags

Lượt xem:
0
Chấm điểm
Đánh giá: 4.7/5 của 12 lượt bình chọn
Giới thiệu

Kiếm thuật lên hồ vạn tượng, kiếm đạo cực tại đồ đằng!

Một kiếm có thể bố vân vũ, một kiếm có thể hóa phần sơn.

Một kiếm nhưng khởi long quyển, một kiếm nhưng lạc lôi đình.

Ta có phi kiếm ba ngàn, có dám cận thân vạn dặm?

Thiên Kiếm Đồ Đằng Chương

Phát triển bởi Truyện audio convert