JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Thiên Kiếm Đồ Đằng

Thiên Kiếm Đồ Đằng

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Kiếm HiệpHuyền Ảo

Chấm điểm
Đánh giá: 4.5/5 của 14 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Kiếm thuật lên hồ vạn tượng, kiếm đạo cực tại đồ đằng!

Một kiếm có thể bố vân vũ, một kiếm có thể hóa phần sơn.

Một kiếm nhưng khởi long quyển, một kiếm nhưng lạc lôi đình.

Ta có phi kiếm ba ngàn, có dám cận thân vạn dặm?