JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thí Thiên Kiếm Tiên

111 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Huyền Ảo
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 1,403,785
Lượt xem: 32,404
Nghe từ đầu
Đề Cử Thí Thiên Kiếm Tiên
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử

Một kiếm Đông Lai, Nhật Nguyệt tây đi.

Thánh thần Quy Tịch, vạn tiên phục thủ.

Quần ma loạn vũ, thiên hạ Thủy Hỏa.

Ta cầm một kiếm, dẹp yên bát hoang.

...

Thương Thiên đã chết.

Kiếp sau, ta nguyện thành tiên.

Cuộc đời này, ta nguyện thành ma, chỉ cầu Càn Khôn sáng sủa, chính khí trường tồn!

Mới nhất
2 năm trước
    Đề Cử 1
    Tuần 64
    Tháng 2080
    loading