JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thét Lên Nữ Vương

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
Nhát gan người cũng có thể ăn khôi hài kinh khủng văn!

Chúc Ương biết mình sáng mai sẽ chết tại nữ quỷ lấy mạng, trước khi chết đêm mua say cuồng hoan.

Ngày thứ hai tỉnh lại, đầu óc bởi vì say rượu nhỏ nhặt, trong nhà một mảnh hỗn độn, trong TV kẹp lấy cái chui ra ngoài một nửa nữ quỷ.

Nữ quỷ đã chết!

Trư bằng cẩu hữu nhóm dồn dập lên án nàng là thế nào cực kỳ tàn ác đem nữ quỷ tàn phá chí tử.

Chúc Ương: Ta không phải! Ta không có! Chớ nói lung tung! Ta là kiều như hoa nữ tử yếu đuối, đụng phải chuyện đáng sợ sẽ chỉ thét lên.

Đối với lần này, coi là chơi chết cay gà Bích Trì dễ như trở bàn tay lại bị phản sát nữ quỷ, biểu thị có lời muốn giảng.

Nội dung nhãn hiệu: Kinh khủng vô hạn lưu đánh mặt sảng văn

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Chúc Ương ┃ vai phụ: Lộ Hưu Từ ┃ cái khác: Đủ loại
    Đề Cử 0
    Tuần 149
    Tháng 293
    loading