JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thế Giới Mạnh Nhất Nữ Phụ

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Mạc danh được hệ thống chọn trúng, Thương Nguyên phấn khởi cùng hệ thống đánh nhau tàn sát, cuối cùng đem hệ thống thôn phệ;

Đã được hệ thống đưa đến khác nhau thời không Thương Nguyên không có đoạt xác hệ thống cho nàng đặt trước hào môn tư sinh nữ thân thể,

Mà là trùng sinh đến đã muốn tắt thở nông gia nữ trên người.

Tính cách lười nhác mạt thế đại lão Thương Nguyên, đời này chỉ muốn làm một hương dã nhàn nhân,

Lại không ngừng gặp trùng sinh, xuyên việt; trung gian còn có tự xưng xuyên thư mà đến muội tử,

Trọng điểm là đều cùng nàng có thù.
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 45
    Tháng 45
    loading