JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thánh Vương

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Thánh Vương
Đã có 20 người đánh giá / Đề Cử
Thánh Giả là xương sống của chư thần trên thiên giới, Vương Giả lấy lực lượng trấn áp quần ma trong địa ngục. Còn tại giữa thiên địa, chính là Thánh Vương thống trị. Khí – là cội nguồn của sinh mệnh. Khí công – là chính là công pháp tu hành sinh mệnh. Đã có tu luyện, tất có phát sinh dị năng đột biến. Khí công một khi đã đạt đến mức cực mạnh mà người thường không thể tưởng tượng như tay không phá đá, đao thương bất nhập, phi hành thời không, thôn khí ích cốc,... Dương Kỳ cũng chính là một người tu luyện khí công như thế. Chú ý: Truyện có nhiều chương hình ảnh, nếu bạn đọc truyện trên điện thoại thì khuyên không nên nhảy hố :D
Mới nhất
2 năm trước
    Đề Cử 20
    Tuần 301
    Tháng 1490
    loading