JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thần Thoại Vĩnh Sinh

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
Thần Thoại Vĩnh Sinh giới thiệu tóm tắt: một lá thư một thế giới, một tờ một thần thoại.

Liêu Trai trong, Quỷ Thần làm bạn, Vô Hạn Khủng Bố ...

Tây Du Ký, đại náo Thiên Cung, một đường đi về phía tây ...

Phong Thần Bảng, tam giáo tranh đấu, ta là nhân vật chính ...

Hồng Hoang giới, Khai Thiên Tích Địa, Hồng Mông truyền đạo ...

...

Chư thiên vạn giới nhiều nhân vật chính, cuộc đời thăng trầm chứng nhận vĩnh sinh

Ta là nhân vật phản diện đoạt số mệnh, tam thân thạch thượng thư tính danh!

Quá Khứ Thân, cường hóa thiên phú xuất thân, thành Hỗn Độn Đạo thể ...

Hiện tại thân, cường hóa pháp thuật Linh Bảo, luyện vô lượng thần thông ...

Vị Lai Thân, cường hóa Đại Đạo tiền đồ, chứng nhận Hồng Mông Đạo Quả ...

...

Thiên Địa Huyền Hoàng, Tiên Đạo Vĩnh Xương, chính đạo có tam, Bàng Môn tám trăm, Tả Đạo ba ngàn!

Thử hỏi chư thiên vạn giới, Thiên Đạo Luân Hồi, thần thoại vô hạn, ai có thể vĩnh sinh

Ngoài ta còn ai!
    Đề Cử 0
    Tuần 543
    Tháng 543
    loading