JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thần Thoại Nguyên Sinh Chủng

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
Khoa học cuối cùng có phải là thần thoại ? Làm Nhân tộc dĩ nhiên như là Thần tộc, vậy có phải đại biểu đã trải qua thăm dò đến rồi vũ trụ cuối cùng ?

Người đã như Thần, nhưng thần thoại vĩnh viễn không có điểm dừng.

Chúng ta cần không chỉ là tài nguyên, càng là văn minh bản thân.

Phong Lâm Vãn: Cái gì giả ? Ai dám nói ta giả ? Ta đây một đời trắng noãn không tì vết.

Trang bức xong liền chạy, hắc hắc, thực kích thích.

Tháng 4 sẽ lên chương
Mới nhất
3 giờ trước
    Đề Cử 0
    Tuần 33
    Tháng 33
    loading