JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thượng Đế Quật Khởi

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Thượng Đế Quật Khởi
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Thần thoại Hi Lạp: Thượng Đế quật khởi 】 xuyên qua Tây Phương thần thoại thế giới, trở thành Thượng Đế

Hi Lạp Thần Vực, mỹ mạo Olympus nữ thần ruồng bỏ Zeus, trở thành ta tọa hạ Thiên Sứ

Ai Cập Thần Vực, ta dẫn đạo Moses tách ra Hồng Hải, trở về nằm đầy sữa cùng mật chi địa

Bắc Âu Thần Vực, ta gõ tận thế tiếng chuông, nhấc lên chư thần hoàng hôn

Còn có Celtic Thần Vực, Babylon Thần Vực, Ba Tư Thần Vực, Ấn Độ Thần Vực, cũng bị Thiên Sứ đại quân chỗ công phá

Ta là Thượng Đế, là nhân gian chi chủ, là chúng thần chi chủ

Một thần ba hóa, ta là Prometheus, là Jehovah, là Satan (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )
    Đề Cử 1
    Tuần 260
    Tháng 3249
    loading