JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thần Hào Tán Tài Hệ Thống

163 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Đô Thị Khoa Huyễn Trọng Sinh
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 319,435
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 13,368
Nghe từ đầu
Đề Cử Thần Hào Tán Tài Hệ Thống
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
Đạt được tán tài hệ thống, làm hệ thống trêu chọc so với nhiệm vụ, rút ra giải thưởng lớn.
Đi dạo một chút Internet truyền trực tiếp, tiêu tiền như nước. Lúc rảnh rỗi nhìn truyện online, khen thưởng vàng Kim minh chủ.
Buồn chán lúc, làm một chút liêu muội tiểu dạng có năng lực.
Ngược lại có thể đủ tiền giải quyết sự tình, kia đều không gọi chuyện
ps: ngày 10c, buff kim = 10c
Mới nhất
2 năm trước
    Đề Cử 0
    Tuần 122
    Tháng 234
    loading