JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thần cấp đạo mộ hệ thống

177 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Đô Thị Dị Năng
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 1,595,436
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 116,119
Nghe từ đầu
Đề Cử Thần cấp đạo mộ hệ thống
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
Nguồn text: truyencv "Leng keng —— " "Hoan nghênh tiến vào Thần Cấp Đào Mộ hệ thống, xin ngài lựa chọn chức nghiệp —— ① Mạc Kim Giáo Úy ② Phát Khâu Trung Lang Tướng ③ Tá Lĩnh Lực Sĩ ④ Bàn Sơn Đạo Nhân " "① a, quả quyết Mạc Kim Giáo Úy, tuyển ① a!" "Leng keng —— chức nghiệp lựa chọn thành công, mời tiếp thu cái thứ nhất sơ cấp nhiệm vụ, đào xuống cách vách ngươi lão Vương gia mộ phần —— " P/s 1: Tứ phái trộm mộ tung hành lòng đất hai nghìn năm, đổ hết đấu lớn đổ sạch đấu nhỏ. Tào Tháo dẫn binh khai quật ra Đạo Mộ nghề nghiệp này, được tôn vinh như tổ sư của giới đạo mộ. Vậy cái gì khiến cho Tào Tháo trộm mộ, cái gì khiến hắn được tôn sùng như ông tổ của nghề đổ đấu. Tứ đại phái trộm mộ, Mạc Kim Giáo Úy với tầm long điểm huyệt, Tá Lĩnh Lực Sĩ thông kim bác cổ phá giải cơ quan, Phát Khâu Trung Lan Tướng đi lại hai giới quan trường-đổ đấu, Ban Sơn Đạo Nhân nơi nơi đi qua tất cả thành không. Vậy cái gì làm nên tứ phái này và kỹ thuật của tứ phái có thật sự thần thông quảng đại như tục truyền. Hãy cùng main của chúng ta đánh cương thi đoạt bảo vật, kéo ra nghìn năm xác chết phục sinh làm tân nương như thế nào nhé. P/s 2: Truyện sẽ ra mắt chương đầu tiên và 01/04/2017, các bạn nhớ đón đọc. Cảm ơn. Nhớ vote 10* vs đề cử cho mình nhé.
Mới nhất
2 năm trước
    Đề Cử 15
    Tuần 173
    Tháng 1153
    loading