JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thần Cấp Căn Cứ

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Hư Ma Giới xâm lấn, thư phong thức tỉnh trở thành Linh Năng Giả, tiếp xúc đến thế giới chân thực.

Thư phong nương tựa theo thể nội thần bí căn cứ chi lực, tại hư Ma Giới, ăn mòn giới, Nhân Gian giới trong tam giới từng bước một quật khởi, cuối cùng đặt chân đỉnh phong.
Mới nhất
1 giờ trước
    Đề Cử 1
    Tuần 1376
    Tháng 2166
    loading