audiobook convert

Thần Cấp Căn Cứ

Thần Cấp Căn Cứ

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Danh mục
Tiên HiệpHuyền Ảo
Tags

Lượt xem:
0
Chấm điểm
Đánh giá: 4.5/5 của 5 lượt bình chọn
Giới thiệu

Hư Ma Giới xâm lấn, thư phong thức tỉnh trở thành Linh Năng Giả, tiếp xúc đến thế giới chân thực.

Thư phong nương tựa theo thể nội thần bí căn cứ chi lực, tại hư Ma Giới, ăn mòn giới, Nhân Gian giới trong tam giới từng bước một quật khởi, cuối cùng đặt chân đỉnh phong.

Thần Cấp Căn Cứ Chương

Phát triển bởi Truyện audio convert