JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thái Khư Kiếm Đế

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
【 Nhiệt huyết sách mới, vô địch sảng văn 】

Một kiếm trảm thiên địa, một kiếm diệt thần ma!

Cổ Tiên Vực chư đế đứng đầu, Kiếm Đế Khương Thiên Thần, vấn đỉnh Tiên Cảnh thời điểm, lấy cấm kỵ tiên bảo, Thời Không Tiên Cảnh nghịch thiên cải mệnh, bị thiên đạo lôi phạt mà vẫn, lại không nghĩ luân hồi thời niên thiếu...

Đã được trùng sinh, kiếp trước tiếc nuối, đem từng cái đền bù, kiếp trước cừu địch, nên chém tận giết tuyệt!

Lại nhìn một đời tuyệt thế Kiếm Đế, lấy vô địch chi tư, ép đạp đầy trời thần ma, nghịch thiên quật khởi!

Đã có ba trăm vạn chữ hoàn thành sách cũ 【 Thần Võ Kiếm Đế 】, còn có đăng nhiều kỳ lửa sách 【 Thái Cổ Chiến Long Quyết 】

PS: Các bạn đọc 【772757574 】, thích bằng hữu mời vào bầy!

⚝ Truyện tinh phẩm, nên mình làm chậm và kĩ, mọi người đọc ủng hộ.

⚝Các tinh phẩm khác: Thái Cổ Kiếm Đế Quyết, Kiếm Tru Thiên Trần...

⚝ Sách tác ra hơn 100c txt free ở qidian nên mình sẽ làm txt ở qidian. Hơi chậm nên mọi người thông cảm. Ngày 5c nhá.

⚝ Cầu các loại đề cử:
- Đậu.
-Nguyệt phiếu.
-Kim sa châu.
- Hỏa tinh châu.
-Thất thải châu.
-Bố cáo lệnh.
    Đề Cử 0
    Tuần 20
    Tháng 20
    loading