JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thái Cổ Tối Cường Huyết Mạch

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 11 người đánh giá / Đề Cử
⚝ Review truyện : Thuộc thể loại trang bức.

⚝⚝⚝⚝⚝⚝⚝

Phong Thần đại lục cường giả vi tôn.

Diệp Lạc kế thừa Thái Cổ nhất tộc mạnh nhất huyết mạch, lấy vô địch chi thế quật khởi mạnh mẽ.

Chư Thiên Vạn Giới, duy Thái Cổ nhất tộc mạnh nhất.

Luyện khí, trận pháp, luyện đan, minh văn Thái Cổ nhất tộc không gì làm không được! !

⚝ Cảnh giới : Luyện Thể cảnh, Vô Tướng cảnh, Nguyên Phủ cảnh, Linh Hải cảnh, Tinh Cực cảnh cùng Địa Sát cảnh.
Mới nhất
4 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 37
    Tháng 37
    loading