audiobook convert

Thái Cổ Tối Cường Huyết Mạch

Thái Cổ Tối Cường Huyết Mạch

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Danh mục
Huyền Ảo
Tags

Lượt xem:
0
Chấm điểm
Đánh giá: 4.3/5 của 14 lượt bình chọn
Giới thiệu

⚝ Review truyện : Thuộc thể loại trang bức.

⚝⚝⚝⚝⚝⚝⚝

Phong Thần đại lục cường giả vi tôn.

Diệp Lạc kế thừa Thái Cổ nhất tộc mạnh nhất huyết mạch, lấy vô địch chi thế quật khởi mạnh mẽ.

Chư Thiên Vạn Giới, duy Thái Cổ nhất tộc mạnh nhất.

Luyện khí, trận pháp, luyện đan, minh văn Thái Cổ nhất tộc không gì làm không được! !

⚝ Cảnh giới : Luyện Thể cảnh, Vô Tướng cảnh, Nguyên Phủ cảnh, Linh Hải cảnh, Tinh Cực cảnh cùng Địa Sát cảnh.

Thái Cổ Tối Cường Huyết Mạch Chương

Phát triển bởi Truyện audio convert