JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Thái Cổ Tối Cường Huyết Mạch

Thái Cổ Tối Cường Huyết Mạch

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Huyền Ảo

Chấm điểm
Đánh giá: 4.4/5 của 6 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

⚝ Review truyện : Thuộc thể loại trang bức.

⚝⚝⚝⚝⚝⚝⚝

Phong Thần đại lục cường giả vi tôn.

Diệp Lạc kế thừa Thái Cổ nhất tộc mạnh nhất huyết mạch, lấy vô địch chi thế quật khởi mạnh mẽ.

Chư Thiên Vạn Giới, duy Thái Cổ nhất tộc mạnh nhất.

Luyện khí, trận pháp, luyện đan, minh văn Thái Cổ nhất tộc không gì làm không được! !

⚝ Cảnh giới : Luyện Thể cảnh, Vô Tướng cảnh, Nguyên Phủ cảnh, Linh Hải cảnh, Tinh Cực cảnh cùng Địa Sát cảnh.