JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tha Thứ Tình Yêu

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
Edit: Tiểu Tầm Tầm

Yêu, hay là hận.

Đều chỉ nảy sinh cảm xúc đối với người đó.

Nếu đã không buông được, thì phải để bản thân học cách thứ tha.Lời editor: là câu chuyện về một Ôn Vãn trở về nước sau hai năm ở Châu Âu, mang trong mình vết thương lòng khó có thể phai mờ, và một Vệ Phi, ngọn nguồn của tất cả. Liệu nên tiếp tục hận, hay lựa chọn tha thứ, buông tay? 
    Đề Cử 0
    Tuần 0
    Tháng 0
    loading