JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tây Du chi lão tử là thỏ ngọc

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Ngươi thực sự xem qua Tây Du sao? Đây là một cái không cùng một dạng Tây Du Đại Thế Giới, đầy trời Thần Phật đều ở đây ...

Quyển sách thỏ ngọc là đực, là đực, là đực đấy! Trọng yếu sự tình nói ba lần .

Xuyên qua thành Hằng Nga trong ngực thỏ ngọc — — là đực đấy! Trường thương nghìn vạn trượng, thấy gió liền phồng!

Ghé vào Hằng Nga trong chăn ngủ, giả vờ ngây ngốc bán manh xem Thất Tiên Nữ tắm, trộm Tiên đan, hỗn bàn đào, bắt chẹt các lộ Thần Tiên ... Từ nay về sau Thiên Đình xuất hiện một cái có chỗ dựa vô liêm sỉ thỏ!

Địa Tiên giới xuất hiện cái Hỗn Thế Đại Ma Vương, cưỡi Kim Bằng bắt Khổng Tước, nuôi Lục Nhĩ Mi Hầu trông cửa, trong nồi chưng càng là Thiên Đệ Nhất Tuyệt — — Hao Thiên Khuyển bài thịt chó!

"Tam nhãn oa, đừng trừng gia, gia sinh khí, ngay cả ngươi đều ăn!"


1/5 đăng, ✓∕√๖ۣۜYurisa父 xuất phẩm, tất cả phiếu dành cho các truyện ta đăng, nếu đề cử, mong dồn hết vào bộ này.

có kịp đến chương mới nhất, gần 800c.
hằng nga là ảnh bìa.

Cả tháng 5 chỉ cầu phiếu bộ này.
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 1
    Tuần 150
    Tháng 150
    loading