JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tây Du Chế Bá Hồng Hoang

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
( bay lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Tây Du chi chế bá Hồng Hoang ) xuyên việt rồi, biến thành Tiểu Bạch Long, chế bá từ Tây Du bắt đầu!

"Keng, giết chết vạn thánh công chúa, hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, đẳng cấp tăng lên thêm một!"

"Keng, thu hoạch được kim tệ một ngàn."

"Keng, thu hoạch được Thí Thần Thương."

"Keng, thu hoạch được Bát Cửu Huyền Công thượng quyển!"

"Keng, thu hoạch được chín ngàn năm bàn đào một cái!"

"Keng, thu hoạch được Chân Long tinh huyết!

Lão tử là Tiểu Bạch Long, lão tử giết gà đều bạo vô địch hình thức, liền hỏi các ngươi có sợ hay không! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )
    Đề Cử 0
    Tuần 163
    Tháng 163
    loading